دسته: جهان
پاسداران به پوشیدن پرچم سبز حسینی افتخار می کنند

جانشین سپاه دیرگفت:امروز ما پاسداران به کوری چشم دشمنان خارجی و داخلی برخود می بالیم که پرچم سبز حسینی بر تن داریم و انشاء الله آن هم کفن ما خواهد شد.

رونمایی از بازی رایانه ای« مقاومت تا پیروزی» در بندر دیر

در آیینی با حضور امام جمعه بندر دیر و مدیر کل کتابخانه  های عمومی استان بوشهر از بازی رایانه ای « مقاومت تا پیروزی» رونمایی شد.

ستاد نمازجمعه دیر |