امام جمعه بندر دیر گفت: اعتکاف معجونی شفابخش و در راستای تقویت ایمان ،معنویت ، تقوا و باورهای اسلامی در جامعه  بسیار مؤثر است  .

به گزارش دیرصلاه،حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی حسینی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم معنوی اعتکاف  با بیان اینکه برنامه اصلی دشمن جنگ  فرهنگی و نرم است، اظهار داشت:امروز تمام هجمه دشمنان بر روی باورها ونقاط قوت و جوانان ماست.

امام جمعه بندر دیر  افزود: برای خنثی کردن نقشه های  دشمن و ایستادگی در مقابل او  باید باورها را تقویت و از تضعیف این نقاط قوت و اقداماتی که جوانان را از دین و ایمان روی گردان می کند جدا پرهیز کنیم.

وی اعتکاف را معجونی شفابخش دانست و بیان کرد:  اعتکاف در راستای تقویت ایمان ،معنویت ، تقوا و باورهای اسلامی در جامعه  بسیار مؤثر است  .

حسینی گفت: نشاط واقعی و پایدار همین نشاط معنوی و راز و نیاز انسان با خدا است که سرور معنوی دردل ها ایجاد و قلب ها را سرشار از امید  وجامعه را متحول می کند.

وی اضافه کرد: راهکاری مقابله با هجمه نرم دشمن بسط وگسترش فضای معنوی در شهرها و روستاهاست. حسینی عنوان کرد: با توجه به واقع شدن ایام اعتکاف در نوروز با برنامه ریزی دقیق بهار معنوی را در دل جوانانمان ایجاد کنیم.

امام جمعه بندر دیر  با بیان اینکه برنامه های غنی معنوی برای معتکفین در نظر گرفته شود، تأکید کرد: در برنامه اعتکاف از پرداختن به مسائل حاشیه ای و بحث های سیاسی دوری کنیم و برنامه های بصیرت افزایی نیز به سمت دشمن اصلی یعنی آمریکا باشد.

 

ستاد نمازجمعه دیر |